Ikon för Rikstermbanken

recession

svensk term: recession
förklaring:

Synonymt med nedgång eller avmattning. I nationalekonomisk mening innebär recession att det blir en avmattning av ett lands ekonomiska utveckling. Tecken på att ett land är i recession är att BNP-tillväxten stadigt minskat i ett halvår eller mer. Andra tecken är också minskade investeringar och stigande arbetslöshet. En långvarig recession brukar benämnas som depression.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010