Ikon för Rikstermbanken

realkapital

svensk term: realkapital
definition:

produktionsfaktor, dvs. ett medel i produktionen

anmärkning:

Består av t.ex. maskiner, vägar, transportmedel, etc.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010