Ikon för Rikstermbanken

realekonomisk fördelning

svensk term: realekonomisk fördelning
definition:

indelning av statens utgifter i konsumtion, investeringar, ränta och transfereringar

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010