Ikon för Rikstermbanken

real BNP

svensk term: real BNP
förklaring:

Real är en beteckning för mått som tagit hänsyn till förändringar i prisnivån. Real BNP är ett volymmått som tar hänsyn till prisutvecklingen av exporten och importen.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010