Ikon för Rikstermbanken

ränta

svensk term: ränta
definition:

priset på pengar, vanligen uttryckt i procent av totalbeloppet

anmärkning:

Ränta kan i praktiken t.ex. vara den avkastning man får på insatta pengar eller det pris man betalar för att låna pengar. Räntan kan vara fast eller rörlig.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010