Ikon för Rikstermbanken

progressiv skatt

svensk term: progressiv skatt
förklaring:

Innebär att skattesatsen, dvs. skatten i procent, ökar med beskattningsunderlagets storlek. Skattesatsen ökar vanligtvis med hjälp av successivt stigande marginalskatter för varje inkomstskikt som totalinkomsten är uppbyggd av. I Sverige är inkomstskatten ett exempel på progressiva skatter.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010