Ikon för Rikstermbanken

produktionsfaktorer

svensk term: produktionsfaktorer
definition:

medel, eller resurser, som behövs som insats för att producera varor och tjänster

anmärkning:

Ofta nämns produktionsfaktorerna arbetskraft, naturtillgångar, realkapital, humankapital (kunskap) och pengar som de viktigaste.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010