Ikon för Rikstermbanken

privatisering

svensk term: privatisering
förklaring:

Privatisering innebär att en verksamhet som har bedrivits av stat, landsting eller kommuner övergår till att drivas av privata aktörer såsom till exempel privata företag, kooperativ, offentliga företag eller ideella stiftelser och föreningar.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010