Ikon för Rikstermbanken

prisstabilitet

svenska termer: prisstabilitet
fast penningvärde
förklaring:

Riksbankens uppdrag är att värna om prisstabilitet. Enligt Riksbankens definition innebär prisstabilitet att inflationen, mätt med konsumentprisindex, begränsas till 2 procent ± 1 procentenhet.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010