Ikon för Rikstermbanken

priselasticitet

svensk term: priselasticitet
förklaring:

Visar hur efterfrågan påverkas genom förändringar av priset. Efterfrågan på olika typer av varor är olika känsliga för prisförändringar, dvs. de har högre eller lägre priselasticitet. Mjölk är en sådan vara som kan anses ha en relativt låg priskänslighet. Även om priset ökar på mjölk så påverkas inte efterfrågan så mycket. En vara med högre priskänslighet kan antas vara till exempel tågresor. Om priset ökar för tågresor så kan man tänka sig att efterfrågan på dessa minskar till förmån för andra ressätt, exempelvis buss.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010