Ikon för Rikstermbanken

prisbasbelopp

svensk term: prisbasbelopp
förklaring:

Prisbasbeloppet fastställs av regeringen för ett kalenderår i taget och ska spegla allmänna prisökningar i ekonomin. Prisbasbeloppet ligger bl.a. till grund för folkpensionen.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010