Ikon för Rikstermbanken

primärenergi

svensk term: primärenergi
förklaring:

Primärenergi innefattar kommersiellt handlad energi. Exkluderat är bränslen som exempelvis ved och torv på grund av att statistiken över dessa inte är robust. Exkluderat inom begreppet primärenergi är också vind, sol, geotermisk, biobränsle.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010