Ikon för Rikstermbanken

premieobligation

svensk term: premieobligation
definition:

sparform där räntan lottas ut som vinster

anmärkning:

Riksgälden ger vanligtvis ut premieobligationer två till tre gånger per år.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010