Ikon för Rikstermbanken

plusjobb

svenska termer: plusjobb
beredskapsarbete
förklaring:

Term för tillfälligt och av staten skapade arbetstillfällen.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010