Ikon för Rikstermbanken

planekonomi

svensk term: planekonomi
definition:

system där fördelningen av resurser styrs via centrala myndighetsbeslut istället för genom marknadens prisbildning

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010