Ikon för Rikstermbanken

percentil

svensk term: percentil
förklaring:

Inom statistikredovisning används ibland begreppet percentiler. Detta innebär att man använt en metod där materialet är indelat och sorterat i hundra lika stora delar, alltså en uppdelning av värden i proportioner om 1 %. När man gör en uppdelning i percentiler skall man ha sorterat observationerna från lägsta till högsta värde eller tvärtom. Percentil 50 motsvarar medianen i en fördelning och har 50 % av observationerna på respektive sida om sig

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010