Ikon för Rikstermbanken

patent

svensk term: patent
förklaring:

Ensamrätt till uppfinning, till exempel konstruktion, sammansättning eller tillverkningsmetod för viss produkt. Patent söks hos varje patentmyndighet i varje land, I Sverige söks det hos Patent- och registeringsverket (PRV).

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010