Ikon för Rikstermbanken

part

svensk term: part
förklaring:

Parterna på arbetsmarkanden är arbetsgivarnas organisationer, branschförbunden samt arbetstagarnas organisationer, fackförbunden. Dessa parter sköter bl.a. förhandlingarna i avtalsrörelsen.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010