Ikon för Rikstermbanken

omsättning

svensk term: omsättning
definition:

värdet på ett företags totala försäljning under en tidsperiod

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010