Ikon för Rikstermbanken

offentlig sektor

svensk term: offentlig sektor
definition:

den del av ekonomin som finansieras av skattemedel och styrs av politiska beslut

anmärkning:

Offentliga sektorn omfattar staten, kommunerna, landstingen och socialförsäkringssektorn och producerar tjänster som barnomsorg, sjukvård, utbildning, försvar. Även transfereringar från staten till hushållen och företag ingår i den offentliga sektorn, till exempel pensioner, barnbidrag, sjukförsäkringar, arbetslöshetsersättning och räntor på statsskulden.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010