Ikon för Rikstermbanken

nyemission

svensk term: nyemission
förklaring:

När ett aktiebolag ger ut fler aktier för att få in nytt kapital i bolaget. Det betyder också att varje akties värde sjunker.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010