Ikon för Rikstermbanken

nominellt värde

svenska termer: nominellt värde
värde i löpande pris
definition:

mått som inte tar hänsyn till prisnivåns förändring

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010