Ikon för Rikstermbanken

nominell ränta

svensk term: nominell ränta
definition:

placering till nominell fast ränta ger vid löptidens slut ett förutbestämt belopp i kronor

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010