Ikon för Rikstermbanken

nominell lön

svensk term: nominell lön
definition:

lön utan hänsyn till förändring i inflation

anmärkning:

Används i samband med beskrivning av löneutveckling för grupper av anställda.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010