Ikon för Rikstermbanken

nominell BNP

svensk term: nominell BNP
definition:

nominellt värde innebär att något är värdesatt i det penningvärde som gäller idag

anmärkning:

Nominell BNP innebär att värdet av produktionen av varor och tjänster är värdesatt med dagens penningvärde och inte rensat för till exempel påverkan av inflationen.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010