Ikon för Rikstermbanken

nominell

svensk term: nominell
förklaring:

Betyder ursprungligen ”till namnet” eller ”på pappret”. Nominella värden är de värden som tillskrivits tillgångar utan att ta hänsyn till exempelvis inflation.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010