Ikon för Rikstermbanken

nettomarginal

svensk term: nettomarginal
definition:

ett företags resultat efter skatt

anmärkning:

Kan således vara positiv eller negativ.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010