Ikon för Rikstermbanken

nettoinkomst

svensk term: nettoinkomst
definition:

summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010