Ikon för Rikstermbanken

nationalräkenskaper

svenska termer: nationalräkenskaper
NR
förklaring:

En statistisk redovisning i kontoform, med inkomster och utgifter, av Sveriges ekonomi uppdelat på olika institutionella sektorer. Nationalräkenskaperna övergick under 1999 till Europeiska nationalräkenskapssystemet, ENS 95, som är ett moderniserat EU-anpassat nationalräkenskapssystem. Genom den internationella standarden gör man det möjligt att jämföra olika länder på ett rättvisande sätt.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010