Ikon för Rikstermbanken

nationalekonomi

svensk term: nationalekonomi
definition:

vetenskap som studerar knappa resursers användning

anmärkning:

Makroekonomi behandlar ekonomin i större skala inom och mellan nationalstater, medan mikroekonomi är inriktad på beslutsfattande främst hos enskilda individer och företag.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010