Ikon för Rikstermbanken

näringsfrihet

svensk term: näringsfrihet
definition:

frihet för enskilda individer att start, äga och driva företag

anmärkning:

Det är alltså till exempel inte möjligt att genom politiska beslut förhindra någon att bedriva vilken (laglig) näringsverksamhet som helst.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010