Ikon för Rikstermbanken

multilateral

svensk term: multilateral adj. 
definition:

omfattande flera parter

anmärkning:

Multilaterala avtal och förhandlingar innebär att tre eller fler parter deltar. WTO:s förhandlingsrundor är ett exempel på multilaterala förhandlingar där alla medlemsländer kommer överens om att sänka sina tullar samtidigt och ömsesidigt.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010