Ikon för Rikstermbanken

mikroekonomi

svensk term: mikroekonomi
definition:

den del av nationalekonomin där ekonomiska aktörers beteende studeras

anmärkning:

Till exempel studeras konsumenters eller beslutsfattares beteende på marknaden. Inom mikroekonomin utgår man ofta från individers beteende som rationellt.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010