Ikon för Rikstermbanken

merchanting

svensk term: merchanting
förklaring:

Köp/vidareförsäljning. En tjänst som uppkommer i samband med varuhandel och ingår i produktions- och exportvärdet. I den svenska statistiken utgörs den av svenska företags köp och försäljning av produkter som tillverkas och sedan sålts utomlands utan att passera den svenska gränsen.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010