Ikon för Rikstermbanken

median

svensk term: median
förklaring:

Median är ett begrepp som används i samband med percentiler. Medianen är den 50:e percentilen. Medianen kan också förklaras som mitten på en skala.

exempel:

Om man har talen 5, 3, 7, 11 och 9 så sorteras dess i en skala, exempelvis: 3, 5, 7, 9 och 11. Medianen är mitten av skalan vilket här är talet 7.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010