Ikon för Rikstermbanken

marknadsvärde

svensk term: marknadsvärde
definition:

det värde som ges en vara, tillgång eller tjänst på en fri marknad

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010