Ikon för Rikstermbanken

marketing mix

svenska termer: marketing mix
marknadsföringsmix
definition:

kombination av marknadsföringsmedel som företag väljer

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010