Ikon för Rikstermbanken

marginalinkomst

svenska termer: marginalinkomst
marginalintäkt
definition:

inkomsten från en extra timmes arbete eller, mer allmänt, den intäkt som genereras då man ökar produktionen med en enhet

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010