Ikon för Rikstermbanken

likviditet

svensk term: likviditet
definition:

tillgången på likvida medel, i förhållande till skulderna

anmärkning:

Ofta använt för att ange ett bolags betalningsförmåga på kort sikt.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010