Ikon för Rikstermbanken

löneutveckling

svensk term: löneutveckling
förklaring:

Hur lönerna utvecklas över tiden. Nominell löneutveckling är förändringen i löpande siffror och tar inte hänsyn till inflationen. Reell löneutveckling tar däremot hänsyn till inflationen och visar på förändringen i köpkraften. Relativ löneutveckling är när man jämför löneutvecklingen mellan olika grupper eller över tiden.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010