Ikon för Rikstermbanken

lönerevision

svensk term: lönerevision
definition:

tillfälle då löner ses över och omprövas. Betecknar ofta slutpunkten i en process där prestationer bedöms mot ställda mål

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010