Ikon för Rikstermbanken

lönepolicy

svensk term: lönepolicy
definition:

policy som klargör sambandet mellan företagets affärsidé, mål och framgångsfaktorer och den enskilda medarbetarens lön genom att tydliggöra principer och kriterier för lönesättningen

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010