Ikon för Rikstermbanken

löneglidning

svensk term: löneglidning
definition:

lönestegringar vid sidan om avtalen

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010