Ikon för Rikstermbanken

låneinstitut

svenska termer: låneinstitut
kreditinstitut
långivare
lånmäklare
definition:

institut som tillhandahåller lån

anmärkning:

Även en bank är en form av låneinstitut.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010