Ikon för Rikstermbanken

kvot

svensk term: kvot
definition:

kvantitativ begränsning, exempelvis hur stor mängd av en viss vara som får importeras till ett land

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010