Ikon för Rikstermbanken

kraftvärmeverk

svensk term: kraftvärmeverk
förklaring:

I kraftvärmeverken produceras både el och värme samtidigt, vilket leder till mycket små förluster. Värmen används på fjärrvärmenät i tätorter eller som processvärme inom industrin. Om värmebehovet är litet kyls överflödig värme bort. Kraftvärmepannorna eldas med biobränsle, kol, olja och naturgas även avfall kan användas.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010