Ikon för Rikstermbanken

kort ränta

svensk term: kort ränta
definition:

räntesatsen för ett räntebärande värdepapper med en löptid upp till ett år

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010