Ikon för Rikstermbanken

korspriselasticitet

svensk term: korspriselasticitet
förklaring:

Mäter hur efterfrågan av en vara påverkas av prisförändringar på en annan vara. Om korspriselasticiteten är starkt positiv ger en prisökning hos en vara en ökning av efterfrågan på den andra och varorna är att betrakta som substitut. Om korspriselasticiteten är starkt negativ ger en prisökning hos en vara en minskning av efterfrågan på den andra och varorna är att betrakta som komplement. Om korspriselasticiteten är nära noll är varornas efterfrågan oberoende av varandra.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010