Ikon för Rikstermbanken

konkurrensutsatt sektor

svensk term: konkurrensutsatt sektor
definition:

den del av samhällsekonomin som konkurrerar med utlandet

anmärkning:

Denna sektor skall enligt praxis sätta nivån för löneökningar i den svenska modellen.

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010