Ikon för Rikstermbanken

konjunktur

svensk term: konjunktur
definition:

rådande ekonomiskt tillstånd med avseende på framför allt kapacitetsutnyttjande, arbetslöshet och tillväxt

 
källa: Ekonomifakta: Ordlista | 2010